Informatieavond geluidmaatregelen spoorweg

Op woensdag 13 september vond een informatiebijeenkomst plaats over geluidsmaatregelen in onze gemeente voor het spoortraject Eindhoven – Venlo.

Geluidmaatregelen

De treinen veroorzaken op sommige gedeelten van het traject te veel lawaai voor de omwonenden. Hier gaat Prorail wat aan doen. Dit doen zij volgens een landelijke aanpak die de geluidsoverlast van treinen de komende jaren terug moet dringen. Voorbeelden hierbij zijn geluidschermen, raildempers en gevelisolatie. De gemeente mag haar visie daarop geven en daarvoor heeft ze de wensen en ervaringen van de omwonenden nodig.

Informatiebijeenkomst september

Informatieavond 13 septemberEen vijftigtal inwoners van Horst aan de Maas waren 13 september  aanwezig. Zij kregen uitleg van wethouder Paul Driessen over de stand van zaken rondom de visie-ontwikkeling die de gemeente in voorbereiding heeft. Dit visie-document is bedoeld om de maatregelen van ProRail -die heel algemeen van aard zijn- ‘in te kleuren’ met de wensen van Horst aan de Maas. De inwoners hebben bij de totstandkoming van de visie ook een stem gehad. In een aantal bijeenkomsten zijn zij er bij betrokken. Sommige aanwezigen gaven aan dat ze hun wensen om verschillende redenen nog niet eerder kenbaar hadden kunnen maken. De afspraak is gemaakt dat het tot en met maandag 18 september nog kan. Stuur in dat geval een rechtstreekse mail naar: e.heijnen@horstaandemaas.nl.

Vervolg

Alle wensen en aanbevelingen worden meegenomen als het visiedocument in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarna wordt de visie aan ProRail aangeboden. Andere gemeenten doorlopen een soortgelijk proces of zijn daar nog mee bezig. Het is aan ProRail om daar vervolgens besluiten aan te koppelen en actie te gaan ondernemen.

Meer informatie

 Bekijk hier alle vragen die op de eerste bijeenkomst zijn gesteld inclusief de antwoorden