Project Groote Molenbeek

Een gedeelte van de Groote Molenbeek, tussen de Wittebrug weg en Melderloseweg in Horst wordt opnieuw ingericht. Het gebied biedt straks ruimte aan een groene buffer, het meanderen van de beek en aan recreatie en natuur.

Bekijk de animatiefilm op Youtube

Natuurbeek

De Groote Molenbeek is een natuurbeek. Om de waterkwaliteit te verbeteren en kansen voor waterberging te benutten is het noodzakelijk om maatregelen te treffen aan de beek. De gemeente legt in dit gebied een groene waterberging aan. Dit is een gebied naast de beek dat onder water kan komen te staan bij hevige regenbuien.

Nieuwe kansen

Door het aanleggen van de waterberging dienen zich nieuwe kansen aan en zijn er mogelijkheden voor de omgeving. Er komt bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur en recreatie. Ook biedt het kansen op het gebied van klimaatverandering.

Samenwerkingsovereenkomst

December 2017 ondertekenden de gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een gedeelte van de Groote Molenbeek. Gezamenlijk doel is een multifunctioneel, aangenaam landschap om in te wonen, werken, recreëren en prettig te verblijven voor inwoners en recreanten. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de waterberging. Het Waterschap Limburg treft tegelijkertijd maatregelen om afvoerpieken  van zware regenbuien  en natuur de ruimte te geven en  om elders overlast te voorkomen. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft de taak nieuwe natuur en landschap te ontwikkelen als gevolg van de komst van nieuwe bedrijventerreinen in het gebied Greenport Venlo. Provincie Limburg ondersteunt deze doelen die voor haar de kans biedt om te bouwen aan een natuurlijk maar ook  ‘klimaatrobuust’ ingericht beekdal.

Meer informatie