Nieuwsberichten

 • Coalitie Horst aan de Maas rond 18 mei 2018

  CDA, Essentie, D66+GroenLinks en PvdA vormen de nieuwe coalitie van de gemeente Horst aan de Maas. De vier partijen zijn het eens over de manier waarop ze gaan samenwerken en wie er in het college komt. Het coalitieakkoord heeft als titel: Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst! Daarin zijn afspraken en uitgangspunten vastgelegd voor de komende vier jaren. De partijen geven aan dat ze elkaar in een brede coalitie hebben gevonden, vanuit de gedachte dat Horst aan de Maas een daadkrachtig bestuur verdient. Samen gaan ze verder bouwen aan een slagvaardige gemeente. Een gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en die de kracht van de samenleving centraal stelt.

 • Vacature zwemonderwijzer op oproepbasis 17 mei 2018

  Ben jij een klantgerichte en flexibele zwemonderwijzer? Dan hebben wij een leuke baan voor jou! Reageren kan t/m 8 juni 2018.

 • Raad en Daad

  In deze aflevering van RAADenDAAD aandacht voor de beëdiging van de nieuwe gemeenteraadsleden, de debatwedstrijd tussen een team van de raad en een team van het Dendroncollege en uit de laatste raadsvergadering een korte uitleg over de subsidieverordening die is vastgesteld voor maatschappelijke accommodaties. Uiteraard ook weer een vooruitblik in de agenda van de raad.

 • Nieuwsflitz

  De gemeenteraad heeft op 8 mei subsidieregels bepaald voor duurzaamheidsmaatregelen en groot onderhoud van multifunctionele accommodaties. Raadsleden vertellen hierover in deze Raadsflitz.

 • Themavergadering gemeenteraad 22 mei 17 mei 2018

  Op dinsdag 22 mei is er een openbare vergadering van de gemeenteraad. De vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Horst.

 • Nog steeds veel animo voor vouchers 16 mei 2018

  In 2017 reikte de gemeente 75 vouchers uit aan verenigingen en instellingen. In totaal vroegen 96 instellingen 138 vouchers aan. Met deze voucher, ter waarde van €500 konden ze een extra maatschappelijke activiteit of project uitvoeren.

 • Vacature Consulent Schuldhulpverlening 17 mei 2018

  Reageren kan t/m 23 mei 2018.

 • Vacature medewerker Toegang Werk, Inkomen en Zorg 17 mei 2018

  Reageer uiterlijk 23 mei 2018.

 • Jaarrekening 2017 14 mei 2018

  De jaarrekening 2017 van Horst aan de Maas laat een positief resultaat zien van ruim € 4,7 miljoen euro. Dit is het resultaat van meerdere financiële meevallers. Een deel van dit overschot wordt overgeheveld naar 2018. Daarnaast stelt het college de raad voor eenmalig € 2 miljoen toe te voegen aan de reserve 'sociaal domein'.

 • Netwerkbijeenkomst Armoede

  Griendtsveen 23 mei 2018

 • Laatste betalingstermijn gemeentelijke belastingen verstreken 03 mei 2018

  De laatste betalingstermijn van de gemeentelijke belastingen is verstreken. Zorg dat uw betaling uiterlijk 14 mei 2018 op de rekening van de gemeente is bijgeschreven.

 • Inzameling klein chemisch afval 01 mei 2018

  Van 14 t/m 22 mei 2018 wordt in alle dorpen klein chemisch afval ingezameld. Kijk verder voor locaties en tijdstippen.

 • Horst aan de Maas test nieuwe zakken voor keukenafval 18 mei 2018

  De gemeente Horst aan de Maas gaat onderzoeken of de inzameling van keukenafval verbeterd kan worden. We gaan alternatieven testen voor de huidige niet composteerbare plastic zakjes in de keukenafvalemmer. Daarvoor zijn we op zoek naar 500 testers uit onze gemeente die deze alternatieve zakken in een periode van 4 maanden willen uitproberen om te ervaren welke zak het beste te gebruiken is.

 • Wij bestrijden de eikenprocessierups 25 april 2018

  De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven. Om de overlast te beperken starten we vanaf 26 april 2018 met de bestrijding van de eikenprocessierups.

 • Is uw vereniging klaar voor de nieuwe privacywet? 24 april 2018

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Is de AVG voor uw vereniging een vloek, een zegen of allebei? De gemeente organiseert binnenkort twee informatieavonden voor bestuurders van verenigingen.

 • Onderzoek naar uw ervaringen 11 april 2018

  Het onderzoeksbureau ZorgfocuZ houdt in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas een schriftelijk onderzoek naar ervaringen met de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. De onderzoek loopt t/m 1 juni 2018.

 • Onderhoud wegbermen

  Op 19 maart begint aannemer Palmen Infra in opdracht van de gemeente, met onderhoudswerkzaamheden aan een groot aantal wegbermen.

Subnavigatie