Nieuwsberichten

 • Open dag waterschap 29 oktober 20 oktober 2017 Afwatering

  Op zondag 29 oktober zet Waterschap Limburg de poorten open van de waterschapswerven. Bij de waterschapswerf in Horst kun je die dag ervaren hoe er gewerkt wordt aan veilig en schoon water.

 • Horst aan de Maas gaat nóg meer werk maken van verkeersveiligheid 20 oktober 2017 logo HadM

  De gemeente Horst aan de Maas gaat de komende jaren als eerste gemeente vol inzetten op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Met de langlopende campagne ‘Veilig op weg’ wordt gefocust op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen: de mens.

 • Raadsfeiten 19 oktober 2017 pdf, 1MB Raadsfeiten 85x85

  In deze editie aandacht voor Horst aan de Maas 800 jaar, Voortzetten van het vouchersysteem en annulering van de raadsthema-avond over Intensieve Veehouderij

 • Raadsflitzen oktober 19 oktober 2017 Logo gemeenteraad 85x85

  Raadsleden aan het woord na het vaststellen in de raad van 10 oktober van de voorstellen Verstrekken krediet 800 Jaar Horst; Perspectievennota maatschappelijke accommodaties; Structureel vervolg vouchersysteem. Tot slot de infoflitz "Zinnige Zaken" (voorheen Jongerengemeenteraad)

 • Raadsvergadering 31 oktober - AANVANG 19.00 UUR 19 oktober 2017 Kalender raad en commissies

  Op de agenda staan de voorstellen tot het vaststellen van de "Begroting 2018 inclusief Meerjarenraming 2019 t/m 2021 en het voorstel tot vaststellen van de "Herzieningsrapportage 2017"

 • Raad & Daad oktober 2017 17 oktober 2017 Raad en Daad 85x85

  In deze uitzending oa aandacht voor spreekrecht raadsleden, Perspectievennota Maatschappelijke Accommodaties; krediet initiafief 800 jaar Horst en structureel vervolg Voucher; Zinnige Zaken

 • Begroting 2018 Geld vingers

  De gemeentebegroting moeilijke kost? Bekijk hier de digitale begroting: een publieksvriendelijke versie van de begroting op internet. De gemeenteraad behandelt de begroting 2018 in de raadsvergadering op 31 oktober.

 • '300 jaar Tractaet van Venlo' 13 oktober 2017 oud archief s

  Reizende tentoonstelling over grensconflicten tussen Brabant en Limburg in de 18de eeuw. Te zien in het gemeentehuis van Horst aan de Maas van 16 oktober tot 10 november 2017.

 • Inwoners over het algemeen positief over Wmo en Jeugdwet 10 oktober 2017 logo HadM

  De gemeente onderzoekt jaarlijks wat de ervaringen zijn van inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In 2017 is daar ook een onderzoek naar ondersteuning vanuit de Participatiewet bijgekomen.

 • Geen prut in de put! 10 oktober 2017 Afwatering

  Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. De campagne 'Geen prut in de put' is bedoeld om dit probleem onder de aandacht te brengen.

 • Cheque van 675 euro voor scholenwerkgroep IVN 10 oktober 2017 logo HadM

  Gemeente Horst aan de Maas heeft de Scholenwerkgroep IVN voorgedragen bij de organisatie TFI Vitaler Groen, Goede Doelen Actie.

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer Piet Selen uit Kronenberg 07 oktober 2017 Lintje

  Vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap in Horst aan de Maas en in het bijzonder Kronenberg is de heer Piet Selen (64) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de heer ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester van de Gemeente Horst aan de Maas, tijdens de opening van de wandelroute ‘Oorlogssporen Kronenberg’ en de onthulling van een oorlogsmonument aan het Bedelaarspad in Kronenberg.

 • Eerste succesvolle resultaten ander betalingssysteem infrawerken 04 oktober 2017 logo HadM

  Een voordeel aan rente, forse vermindering van kredieten bij banken, een afname van het balanstotaal met een positief effect op de solvabiliteit, beperken van de kans op faillissement en voorkoming van financieringslasten binnen de keten. Opdrachtgever Horst aan de Maas geeft goede voorbeeld.

 • Horst aan de Maas laat gezondheid bruisen op de Hiltho 02 oktober 2017

  Gezondheid is de rode draad bij de presentatie van de gemeente Horst aan de Maas op de HILTHO in oktober. Gezondheid in de breedste betekenis van het woord. Van gezonde voeding en beweging tot gezond ondernemerschap en innovatieve gezondheid in recreatie en cultuur.

 • Begroting Horst aan de Maas: versterken en verbinden 02 oktober 2017 logo HadM

  Het college presenteert de gemeenteraad op 31 oktober een meerjarig sluitende begroting. Daarin zijn de keuzes die de raad eerder dit jaar heeft gemaakt financieel vertaald.

 • Kees van Rooij voorgedragen als nieuwe burgemeester van gemeente Meierijstad 27 september 2017 logo HadM

  De gemeenteraad van Meierijstad heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september de huidige burgemeester van Horst aan de Maas Kees van Rooij voorgedragen als nieuwe burgemeester van Meierijstad.

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer Ger Hagens uit Grubbenvorst 23 september 2017 Lintje

  Vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap in Horst aan de Maas is De heer Ger Hagens (59) uit Grubbenvorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is op zaterdag 23 september 2017 uitgereikt door de heer ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester van de Gemeente Horst aan de Maas tijdens de seizoensopening van Jong Nederland Horst.

 • Informatieavond 28 september over Windpark Greenport Venlo 22 september 2017 Bestemmingsplannen

  Op donderdag 28 september wordt een informatieavond georganiseerd over het windpark Greenport Venlo. U krijgt informatie over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en de uitkomsten van het milieuonderzoek. Het ontwerpbestemmingsplan en -vergunning liggen ter inzage.

 • Blij met uw duurzame huis? 20 september 2017 Nationale Huizenroute s

  Doe mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute op zaterdag 4 en 11 november 2017.

 • Vergaderschema raad 2017 Vergaderschema 85x85

  In verband met een aantal wijzigingen in het vergaderschema van de raad is het Vergaderschema 2017 geactualiseerd

Subnavigatie