Lintje voor Jos Schatorjé uit Horst

Bij zijn afscheid als directeur van het Limburg museum is de heer Schatorjé uit Horst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Als algemeen directeur / bestuurder stond de heer Schatorjé in 1992 aan de basis van het Limburgs Museum en het concept dat zou worden gehanteerd. Met oog voor de verschillende doelgroepen en hun interesses heeft hij dit museum gemaakt tot een volwaardig instituut van het Limburgs Erfgoed, waar jaar in jaar uit meer bezoekers op afkomen dan tevoren geprognotiseerd. Hij heeft daarmee onomstotelijk bijgedragen aan het historisch besef van velen, binnen en buiten de provinciegrenzen. Nationaal en internationaal wordt zijn kennis en ervaring geroemd. De heer Schatorjé heeft aangegeven zijn taken als directeur van het museum eind 2018 neer te leggen.

Daarnaast zet de heer Schatorjé zich vanaf 1978 – dus al 40 jaar – onafgebroken in als vrijwilliger. Op lokaal niveau was hij onder meer van 1978 tot 1992 bestuurslid en van 1994 tot 2002 voorzitter van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) Kring ter Horst. Voor zijn verdiensten voor het LGOG is hij in 2004 onderscheiden met de Habetspenning. Vanaf 1995 is hij adviseur en bestuurslid van Stichting Beheer Kunstschatten St. Lambertus Horst en sinds 2006 verbonden aan Stichting Museum de Kantfabriek als adviseur. Bovendien is hij vanaf 2013 lid en vanaf 2017 tevens voorzitter van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van Omroep Reindonk.

Ook op (eu)regionaal en provinciaal niveau was en is de heer Schatorjé breed inzetbaar: bestuurslid van Vereniging Overkwartier Gelre (vanaf 1984), bestuurslid van de Federatie van Musea in Limburg (1986 tot 2001), bestuurslid van Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied (vanaf 1990), beleidsadviseur voor Stichting Restauratie Atelier Limburg (1992 tot 2006), bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (1997 tot 2011), bestuurs- en jurylid van Stichting Brand Cultuurfonds Limburg (sinds 2001), lid van de euregionale commissie people-to-people voor euregio rijn-maas-noord (2002 tot 2010), en adviseur erfgoed voor Regio Venlo Floriade 2012 (2010 tot 2012).

Tot slot maakt de heer Schatorjé zich ook op landelijk niveau zeer verdienstelijk. Onder de vlag van de branchevereniging voor 420 musea, de Museumvereniging, heeft hij verschillende functies op zich genomen: voorzitter sectie Historische en Archeologische musea (2005 tot 2010), lid Landelijke Adviescommissie Stichting Museumregister (2007 tot 2008), bestuurslid Museumvereniging (2009 tot 2014), bestuurslid Stichting Museumkaart (2010 tot 2014) en voorzitter Sectieraad Museumvereniging (2011 tot 2014).

Kortom, de inzet van de heer Schatorjé voor de cultuurgeschiedenis en het uitdragen daarvan naar jong en oud is van groot belang geweest voor de regio, de provincie Limburg en over grenzen heen. Hij wordt omschreven als een zeer inhoudsdeskundige en bevlogen bestuurder. Iemand die mensen en belangen heeft weten te verbinden en verleden en heden met elkaar in contact heeft weten te brengen voor een breed publiek.

De heer Jos Schatorjé is voor bovengenoemde verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door mevrouw Ina Leppink-Schuitema, burgemeester van de Gemeente Horst aan de Maas, aan het einde van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Schatorjé als directeur van het Limburgs Museum.

Subnavigatie