Spoedeisende hulp

Overzicht van instanties waar u terecht kunt voor spoedeisende hulp

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, kunt u het volgende doen:

  • Levensbedreigende situaties? Bel 112
  • Niet levensbedreigende situatie, maar wel acute medische hulp? Bel in het weekend en tussen 17.00 en 8.00 uur de huisartsenpost: 0900 – 88 18
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel “Veilig Thuis”: 0800- 2000
  • Crisis binnen een gezin of met een jeugdige?
  • Acute psychische problemen? Bel uw huisarts of de huisartsenpost: 0900 - 88 18. Zij hebben contact met de crisisdienst van Vincent van Gogh.
  • Crisis met volwassene met een verstandelijke beperking? Bel uw huisarts of de huisartsenpost: 0900 - 88 18. Zij hebben contact met het MFCG van de Koraalgroep.

Hebt u opvoedingsproblemen? Of hebt u problemen thuis? Kijk op onze pagina over Jeugdzorg.

Spoedeisende melding gemeentewerken buiten kantooruren: 06 - 234 982 49