Horst aan de Maas zoekt een inspirator als burgemeester

De inwoners van Horst aan de Maas hebben een voorkeur voor een inspirator als burgemeester. Dit blijkt uit het onderzoek waar in juni bijna 1.200 mensen aan meededen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze wens over te nemen in de profielschets voor een nieuwe burgemeester met de toevoeging dat hij/zij een inspirator moet zijn die kracht uitstraalt. Op 4 september wordt de profielschets aangeboden aan de Gouverneur.

Nieuwe burgemeester

Binnenkort gaat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas van start. Om te beginnen wordt een profielschets voor de nieuwe burgemeester opgesteld. In die profielschets wordt aangegeven wat voor type burgemeester Horst aan de Maas nodig heeft. De gemeenteraad wil daarbij ook de mening van de inwoners betrekken.

Inwonerraadpleging

In juni werd een onderzoek gehouden onder de inwoners van Horst aan de Maas. Aan de hand van 10 stellingen gaven inwoners aan wat volgens hen belangrijke eigenschappen zijn voor de nieuwe burgemeester. Bijna 1.200 mensen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dit is een uitzonderlijk hoge respons in vergelijking met andere burgemeestersonderzoeken.

Profielschets

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Horst aan de Maas een inspirator zoekt als burgemeester; een inspirator die vooral mensgericht en een visionair is. In het voorstel voor de profielschets onderschrijft de gemeenteraad deze wens met de aanvulling dat de nieuwe burgemeester een inspirator moet zijn die ook kracht uitstraalt wanneer dat nodig is en doorpakt bij zowel grote als kleine crisissituaties.

Verdere procedure

De gemeenteraad bespreekt de profielschets in eerste instantie tijdens de raadsavond van 21 augustus. Op 4 september volgt de vaststelling door de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering is de Gouverneur aanwezig om de profielschets in ontvangst te nemen. In het najaar vinden de gesprekken plaats met de sollicitanten. Naar verwachting volgt er rond december / januari een benoeming door de Minister zodat de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas begin 2019 geïnstalleerd kan worden.

Meer informatie

Meer informatie over het proces rond de benoeming van de nieuwe burgemeester, de profielschets en de resultaten van het onderzoek kunt u hier raadplegen.