Doe mee met de raad

Werkelijk meepraten kunt u als inwoner door bijvoorbeeld gebruik te maken van het burgerpodium.

Het burgerpodium

Het burgerpodium biedt gelegenheid aan inwoners om de raad iets te laten zien, uit te leggen of te vertellen. Het burgerpodium vindt voorafgaand aan de raadsvergadering plaats om inwoners de kans te geven ook zaken aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Aan het begin van de raadsvergadering kunt u, op welke manier dan ook, uw mening over een bepaald onderwerp aan de gemeenteraad duidelijk maken. Dat kan een onderwerp zijn dat die avond door de raad behandeld wordt, maar dat hoeft niet. Het kan ook een vraag zijn of het verzoek uw onderwerp op de politieke agenda te zetten. Dat kan via een toespraak, maar ook met een presentatie of misschien wel een sketch. Spelregels zijn enkel dat de maximale spreektijd 5 minuten bedraagt en dat uw deelname aan het burgerpodium voorafgaand aan de vergadering gemeld wordt bij de griffier. Na uw voordracht hebben raadsleden en het college van B&W eenmaal de mogelijkheid om te reageren, bijvoorbeeld door een belofte te doen uw onderwerp te agenderen voor een volgende bijeenkomst.

Inspreken

Ten tweede bestaat het inspreekrecht in de raadscommissies. Er zijn er twee: commissie Samenleving en commissie Ruimte. In de commissie vormen raadsleden hun mening. Onderwerpen worden op een oriënterende manier behandeld, waarbij ook vaak belangengroepen of ‘ervaringsdeskundigen’ uitgenodigd worden. Ook bezoekers krijgen in commissievergaderingen vaak de mogelijkheid om hun inbreng te leveren, want de raad wil dan vooral weten hoe de burgers over de thema’s denken. Inspreken geeft u als inwoner de mogelijkheid om het woord te doen over een onderwerp dat op de agenda staat, voorafgaand aan het agendapunt. U kunt zich tot vlak voor de vergadering bij de griffier melden als u van het inspreekrecht gebruikt wilt maken.

Direct contact

Een derde mogelijkheid om mee te praten is het in contact treden met raadsleden. Dat kan per telefoon of per mail, maar enkele raadsleden houden ook een weblog bij. Op hun weblog schrijven ze onder andere over hun dagelijkse werkzaamheden, ontmoetingen, activiteiten en gedachten. Natuurlijk bestaat hier ook de mogelijkheid om te reageren. Online in debat met uw raadslid!

Informatieavond

Ten slotte bestaat naast de commissievergadering in de gemeente Horst aan de Maas regelmatig een thema- of informatieavond. De raad of commissie laat zich dan informeren over een bepaald onderwerp en nodigt hiervoor vaak direct betrokkenen uit om een toelichting te geven, bijvoorbeeld over Wonen en Zorg of over Jeugdbeleid. Hierbij zijn ook geïnteresseerde inwoners van Horst aan de Maas van harte welkom en er is volop gelegenheid voor alle aanwezigen om inbreng te leveren.