Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijke beleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Uitgelicht