Wat doet de gemeenteraad

De raad zet de grote lijnen uit voor het beleid, vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders.