Verkiezingen gemeenteraad 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Meer informatie