Meldingen woon- en leefomgeving

Komt u buiten iets tegen dat opgeruimd of gemaakt moet worden? Bijvoorbeeld een kapotte stoeptegel of zwerfaval? Meld het bij de gemeente!

Direct melden

Meld het ook als u klachten of opmerkingen heeft over iets dat u op straat, in het park of de natuur tegenkomt.

Spoed

Buiten de openingstijden kunt u een spoedeisende melding via een speciaal nummer doorgeven. Doe dit alleen als er gevaarlijke situaties ontstaan of bij erg veel overlast. Denk hierbij aan een gat in de weg of bij geluidsoverlast van een evenement.

Wel belangrijk, maar geen gevaar

Bij minder spoedeisende meldingen kunt u (077) 477 97 77 bellen en in het keuzemenu voor optie 2 kiezen.

Om wat voor soort melding gaat het?

 • U kunt meldingen over de omgeving direct bij ons melden, zoals bijvoorbeeld:
  • niet opgehaald afval of zwerfvuil
  • een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • een kapot verkeersbord of -paaltje
  • een verstopt riool in de grond van de gemeente
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • Als u vermoedt dat wettelijke regels niet worden nageleefd kunt u een verzoek tot handhaving doen. Denk bijvoorbeeld aan stankoverlast, geluidsoverlast of illegaal bouwen.
 • Kijk bij een rioolverstopping eerst waar deze zich bevindt. De gemeente lost alleen rioolverstoppingen op die zich in gemeentelijke grond bevinden.
 • Voor een melding of klacht over onveilige of ongewenste verkeerssituaties, parkeren of verkeersveiligheid doet u een melding verkeersveiligheid.

Wat kunt u zelf doen?

 • De gemeente lost geen meldingen op die zich niet op gemeentegrond bevinden. Overlast van bijvoorbeeld bomen, dieren of water op uw eigen grond of particuliere grond van iemand anders moet u zelf oplossen. Ook mag de gemeente niet alle soorten plaagdieren bestrijden.
 • De gemeente handhaaft niet op hondenpoep en ruimt dit dus ook niet op, alleen in de hondentoiletten. De hondenbezitter moet zelf de hondenpoep opruimen. Dit kan bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje. Op het gemeentehuis zijn die zakjes gratis af te halen. Ook heeft de gemeente op verschillende plaatsen hondentoiletten geplaatst. Wilt u toch een klacht doorgeven? Dan kunt op op deze pagina een melding maken.

Waarvoor kunt u bij andere organisaties terecht?

 • Een kapotte straatlantaarn kunt u rechtstreeks melden bij Ziut.
 • Meldingen over drinkwater, bijvoorbeeld storingen in het drinkwaternetwerk, kunt u opzoeken en doorgeven via http://www.wml.nl.
 • Meldingen over oppervlaktewater (zwemwater, sloten, rivieren, kanalen) doet u bij meldpuntwater.nl.