Inwoners over het algemeen positief over Wmo en Jeugdwet

De gemeente onderzoekt jaarlijks wat de ervaringen zijn van inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In het voorjaar van 2016 vroegen we 610 mensen om een vragenlijst in te vullen. Hiervan hebben 233 mensen de lijst ingevuld.

Wat viel op?

Over het algemeen zijn mensen tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Een aandachtspunt is de samenwerking tussen zorgverleners. Verder viel op dat slechts 25% van de mensen weet dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Onderzoeksresultaten

Alle resultaten zijn te vinden in grafieken. De onderzoeksresultaten voor de Wmo zijn afgezet tegen de resultaten van andere gemeenten, de zogenaamde referentiegroep. Wilt u weten hoe de gemeente Horst aan de Maas scoort? Kijk dan eens op www.waarstaatjegemeente.nl.