Keuze zorgaanbieder

De gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat inwoners keuzevrijheid hebben. Bent u nog niet bij een zorgaanbieder bekend? Dan heeft u vrije keuze.

De gemeente Horst aan de Maas heeft met een groot aantal zorgaanbieders contracten afgesloten. Uitgangspunt is dat u kiest uit deze gecontracteerde aanbieders. Aanbieders die nog geen raamcontract hebben, kunnen wel een raamcontract aanvragen. Afhankelijk van of de aanbieder voldoet aan de eisen die wij stellen, wordt vervolgens een raamcontract afgesloten. U kunt dan vervolgens ook bij deze aanbieder terecht voor uw zorg en ondersteuning.

Ook kan het voorkomen dat u over uw huidige zorgaanbieder niet tevreden bent. In dat geval kunt u wisselen van aanbieder.

  • Heeft u al een leefzorgplan opgesteld samen met de medewerker van het gebiedsteam? Dan kunt u in overleg met het gebiedsteam van zorgaanbieder wisselen.
  • Heeft u nog geen leefzorgplan en loopt uw bestaande indicatie eerder af dan 1-1-2016? Dan kunt u zonder tussenkomst van het gebiedsteam van zorgaanbieder wisselen. De zorg die u krijgt moet u dan wel afnemen bij een gecontracteerde aanbieder én moet passen binnen de indicatie die u hebt. Informeer de gemeente wel over uw keuze, dan verwerken wij dit in onze administratie.
  • Loopt uw bestaande indicatie door tot ná 1-1-2016? Vraag dan het vraagverheldingeringsgesprek aan. Samen met de medewerker van het gebiedsteam stelt u dan een leefzorgplan op. De actuele ondersteuningsvraag kan dan eventueel direct vertaald worden naar de nieuwe zorgaanbieder.
  • Wilt u weten welke zorgaanbieders u kunt kiezen? Gebruik dan de zoekmachine.