Mantelzorg

Mantelzorgers verzorgen langdurig onbetaald een zieke, oudere of gehandicapte uit hun directe omgeving. Dat kan zorg zijn voor een hulpbehoevende partner, ouder of kind, maar ook voor een vriend of buur. Kijk ook bij mantelzorgwoning voor de mogelijkheden om uw huis, bijgebouw of zorgunit als mantelzorgwoning in te kunnen zetten.

Vraagverheldering

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De landelijke regeling Mantelzorgcompliment, is vervallen. In plaats hiervan willen we de ondersteuning en waardering meer via vraaggerichte aanpak laten verlopen. We willen graag dat mantelzorgers de belangrijke zorg kunnen leveren en kunnen blijven leveren. Ondersteuning is maatwerk. Via vraagverheldering binnen het gebiedsteam kijken we samen met de zorgvrager maar ook met de mantelzorger naar wat nodig is in de specifieke situatie. Het gaat niet alleen over degene die een hulpvraag heeft maar ook over degene die voor hem of haar zorgt. Na het vraagverhelderingsgesprek kan er ook een vervolggesprek plaatsvinden met de mantelzorger alleen, als daar behoefte aan is.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Voor meer informatie over respijtzorg kijkt u op www.respijtwijzer.nl.

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zet de gemeente haar mantelzorgers in het zonnetje om zo waardering uit te spreken voor het werk dat zij verzetten.

Ondersteuning en registratie

U kunt u als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Horst laten registreren. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar a.damhuis@synthese.nl. U kunt ook bellen via (077) 397 85 00. Geregistreerde mantelzorgers ontvangen nieuwsbrieven en uitnodigingen voor voorlichtingsbijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg.

Vrijwilligerswerk vinden

Synthese biedt informatie, ondersteuning, advies en bemiddeling op het gebied van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Kijk op www.synthese.nl.

Meer informatie

Meer informatie over Mantelzorg leest u ook op de facebookpagina van Steunpunt Mantelzorg Noord-Limburg.