Client ervaringsonderzoek

De gemeente onderzoekt jaarlijks wat de ervaringen zijn van inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Uitgelicht