Participatiewet

Schrijf u in als werkzoekende

Heeft u geen werk of dreigt u zonder werk te komen? Verwacht u daardoor een beroep te moeten doen op een uitkering van de gemeente? U kunt dan de hulp inroepen van de gemeente. Dit kan zijn voor informatie en advies, maar ook om een oplossing te vinden voor uw problemen.

We willen zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag helpen. Wie kan werken, krijgt daarvoor de kans. We kijken daarbij vooral naar wat iemand kan. Is werk niet haalbaar? Dan bekijken we hoe deze inwoner op een andere manier kan meedoen in onze gemeenschap.

Aanmelden

U schrijft zich in bij werk.nl als werkzoekende. Voor het aanvragen van een uitkering meldt u zich bij de gemeente en vraagt u naar het kopteam. U krijgt dan uitleg over de aanvraag en procedure. Tijdens dit gesprek kijken we samen naar uw situatie en bespreken we wat u nodig heeft om verder te komen. We kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat u geen uitkering nodig heeft. Blijkt uit het gesprek dat u toch een uitkering nodig heeft? Dan moet u actief op zoek naar werk, vrijwilligerswerk of op een andere manier meedoen in de maatschappij. Voor zover nodig bieden wij u hiervoor ondersteuning.

LET OP: de ingangsdatum van de uitkering is niet eerder dan de dag waarop u zich bij de gemeente meldt.

Voorwaarden

Om begeleiding te krijgen voldoet u onder andere aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft een vaste woon- en verblijfplaats in deze gemeente.
  • U bent gemotiveerd om de situatie te verbeteren. U heeft zelf ook moeite gedaan om uw problemen op te lossen.
  • U levert alle documenten en gegevens aan die nodig zijn om uw situatie te onderzoeken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

De Participatiewet

De Participatiewet is een samenvoeging van alle regelingen voor mensen die niet op eigen kracht aan werk komen. Dit zijn de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wajong. Met de nieuwe Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen die wel kunnen werken, maar die het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt.

Banenafspraak

Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen.

Werkgeversservicepunt (WSP)

In elke regio is er een regionaal Werkbedrijf opgericht. De 7 Noord-Limburgse gemeenten, het UWV en de WSW-bedrijven werken samen in het Werkgeversservicepunt (WSP) aan een arbeidsmarkt waar pelk is voor iedereen. We betrekken werkgevers zo snel mogelijk bij het plaatsen van werkzoekenden. Mensen die niet bij reguliere werkgevers kunnen werken, bieden we vrijwillig werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of beschut werk met passende begeleiding.

Wilt u meer informatie?