Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of maakt u zich zorgen omdat uw inkomen wijzigt? U bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Lukt dit niet? Dan kan de gemeente helpen met het zoeken naar een passende oplossing. Dit kan zijn voor informatie en advies, maar ook om te helpen een oplossing te vinden voor uw problemen.

Meldt u bij de gemeente voor het vraagverhelderend gesprek. Vul hiervoor het meldingsformulier in. Stuur deze op naar:

Gemeente Horst aan de Maas
Team Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 6005
5960 AA Horst

U mag het formulier ook langsbrengen aan de balie tijdens onze openingstijden.

Voorwaarden

 • U hebt een vaste woon- en verblijfplaats in Horst aan de Maas.
 • U bent een natuurlijk persoon, dus geen bedrijf. Voor bedrijfsschulden kunt u mogelijk een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) of de ondernemersklankbordgroep.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar uw best gedaan om uw schulden af te lossen en het ontstaan van nieuwe schulden te voorkomen.
 • Uw schulden mogen niet op een verwijtbare of frauduleuze manier zijn ontstaan.
 • U verleent alle medewerking aan het voorgestelde schuldhulpverleningstraject.
 • U bent gemotiveerd om de situatie te verbeteren en uw schulden af te lossen. U hebt zelf ook moeite gedaan om uw problemen op te lossen.
 • U levert alle documenten en gegevens aan die nodig zijn om uw situatie te onderzoeken.
 • U hebt niet eerder een Wsnp-Traject doorlopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u na 10 jaar een tweede keer in aanmerking komen.
 • Als er al eerder een hulpverleningstraject is geweest via Plangroep of de gemeente, dan kunt u alleen in bijzondere omstandigheden na 5 jaar een tweede keer geholpen worden.

Het vraagverhelderingsgesprek

Startpunt voor alle vormen van ondersteuning is het vraagverhelderingsgesprek. U kunt dus niet direct een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. U meldt zich eerst voor een gesprek. Per persoon en situatie zoeken we samen met u naar een oplossing op maat. We kijken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving.

We maken van het vraagverhelderingsgesprek een verslag. In dit verslag worden gemaakt afspraken ook vastgelegd. Zorg ervoor dat u zich aan deze afspraken houdt. Zo voorkomt u we de ondersteuning aan u moeten stopzetten. U mag dan 3 maanden geen nieuwe aanvraag schuldhulpverlening doen.

Verloop van het traject

Als blijkt dat u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, wordt een traject opgestart. Aan de hand van een vervolggesprek zal de gemeente een beslissing op uw verzoek nemen. Als er sprake is van een duurzame stabiele situatie geven we uw dossier aan De Kredietbank. De Kredietbank gaat met u het ‘minnelijke traject’ in. Met een duurzame stabiele situatie bedoelen we:

 • Inkomen en schulden zijn in beeld en stabiel,
 • vaste lasten worden betaald,
 • er moet ruimte zijn om te kunnen aflossen
 • Er mogen geen andere problemen zijn die er voor kunnen zorgen dat u afspraken niet na kan komen.

Minnelijk traject

In het minnelijke traject maakt een medewerker van De Kredietbank met alle informatie een definitief overzicht van alle schuldeisers. Dit overzicht moet u controleren en voor akkoord tekenen. Hierna maakt De Kredietbank een voorstel voor de schuldeisers om tot een akkoord te komen.

WSNP

Wanneer schuldeisers niet akkoord gaan met dit voorstel is er geen minnelijke oplossing mogelijk. U kunt dan verzoeken om een wettelijk traject in te gaan. Dit heet de 'Wet schuldsanering natuurlijke personen' (Wsnp). De rechter (Rechtbank Limburg Roermond) beslist hierover. Deze regeling duurt meestal 3 jaar. Meer informatie over de Wsnp vindt u op www.wsnp.rvr.org.

Meer informatie

Aanvullende informatie is te vinden in onze brochures Voorbereiding vraagverhelderingsgesprek schuldhulpverlening (pdf, 253 kb). Kijk ook eens op: