Verkopen van gebouwen en grond met voorkeursrecht

Het is mogelijk dat u eigenaar bent van een gebouw of grond waar een voorkeursrecht tot koop voor de gemeente op zit. De gemeente kan gebieden aanwijzen waar dit van toepassing is. In deze gebieden biedt u onroerend goed eerst te koop aan bij de gemeente.

Als op uw eigendom voorkeursrecht komt, onvangt u hiervan bericht van de gemeente. U kunt ook het beperkingenregister van het kadaster raadplegen.

Wilt u grond verkopen die in de gemeente Horst aan de Maas ligt? Stuur uw aangetekende brief aan:

Gemeente Horst aan de Maas
College van burgermeester en wethouders
Postbus 6005
5960 AA Horst

Meesturen

  • uw naam, adres en woonplaats.
  • de kadastrale gegevens van het perceel of pand.
  • Wat u wil verkopen: het hele perceel of een gedeelte. Vermeldt hierbij de oppervlakte noemen.

Beslissing

De gemeente beslist binnen 6 weken of ze wil kopen. Als de gemeente uw grond niet wil kopen, bent u vrij om het aan een ander te verkopen. Als de gemeente uw grond wel wil kopen, dan starten de onderhandelingen over de prijs en voorwaarden.

Voorwaarden

U hoeft uw huis of grond niet aan te bieden aan de gemeente bij:

  • Overgang naar bloedverwanten, kind, broer of pleegkind
  • Een echtscheiding of erfenis
  • Uitvoer van testament
  • Een overeenkomst met de Staat, een provincie, waterschap of ander overheidslichaam
  • Openbare verkoop (executieverkoop)
  • Als u voor de vestiging van het voorkeursrecht een overeenkomst met een pachter sloot.